Световната цифрова библиотека: Знание за всички

Откриването във вторник на безплатната Световна цифрова библиотека (СЦБ) ще даде универсален достъп до знанието и до културното наследство на човечеството. В това е убеден инициаторът за създаването на СЦБ бившият професор по история в Харвардския университет Джеймс Билингтън.

Надяваме се, че СЦБ ще допринесе за международното разбирателство и ще засили любопитството на света, в който живеем, към културните чудеса на човечеството, заявява американският ентусиаст в интервю за АФП. Билингтън, който ръководи от 1987 г. Библиотеката на Конгреса - фактически Американската национална библиотека - изигра ключова роля за реализирането на проекта.

Прекрасното на тази система е, че тя не е насочена към една или друга определена група, а наистина е предназначена за всички, убеден е 80-годишният професор, специалист по въпросите на Русия и автор на няколко труда. Той разказва, че се е възползвал от връщането след 20-годишно отсъствие на САЩ в ЮНЕСКО (Организацията на ООН за образование, култура и наука) през 2003 г., за да пропагандира идеята за създаване на Световна цифрова библиотека сред останалите членки.
Предложих да се създаде световна цифрова библиотека на основните езици на ООН - арабски, китайски, английски, френски, испански, португалски и руски. В СЦБ участват 26 библиотеки и културни институти от 19 страни. Билингтън е използвал успешното цифровизиране на десетки милиони документи в създадената през 1800 г. Библиотека на Конгреса, която сега е достъпна за широката публика.

Цифровизирането на нашата национална библиотека ни научи, че тази нова технология е фантастично средство за събиране на културни и исторически документи, стари и уникални, от които понякога има само един единствен екземпляр, така че те да станат достъпни за всички, обяснява професорът. Десетки милиони образи, картини, страници информация, произведения и аудио документи от библиотеки и архиви от цял свят бяха цифровизирани и преведени на различни езици за откриването на сайта на СЦБ - www.wdl.org, базиран на прототип, представен на ръководителите на ЮНЕСКО в Париж в края на 2007 г.

Макар все още далеч да не е световно представителен, новият инструмент на универсалното знание ще привлече още партньори и финансиране, убеден е проф. Билингтън. Световната цифрова библиотека е отворена за целия свят без изключение и безплатна, това не е частен клуб, подчертава Джеймс Билингтън.

Сред вече достъпните в СЦБ документи и произведения има истински съкровища като "Приказката за Генджи" - скъпоценна творба на японската литература от XI век, смятана за най-стария роман на света. Любознателните може да разгледат първата карта с фигурираща на нея Америка, направена през 1507 г. от германския монах Мартин Валдзеемюлер, която се пази в Библиотеката на Конгреса.

Най-старият документ, който може да се види в СЦБ, е рисунка на повече от 8000 г., намираща на в Южна Африка, показваща окървавени антилопи.

Източник: actualno.com