Представяне - Галя Борисова

“Париж - вечната симфония на човешкия дух” е един подарък от Галя Борисова за всички, тръгнали по Пътя на духовното усъвършенстване.
Това е книга - изповед, носеща безкрайната човечност и доброта на една душа, преминала през голямата болка - загубата на скъп човек.
Това е книга, която ни припомня, че Животът е едно голяма изпитание, което можем да преодолеем само с много любов и вяра, с разум, разбиране и прошка.
Авторката предизвиква адмирация с решението си да сподели най - съкровените си преживявания, да ни допусне до своята светая светих, за да ни предаде важното послание, че тържеството на пречистения и извисен човешки дух преминава през страданието.

Личният път винаги свидетелства за това, че всичко е в нас и ние сме във всичкото.
Разказите във втората книга на Галя Борисова - “Умират ли детските желания”, са своеобразна житейска картина на спирките по вечния и безкраен Път на духовното израстване. Път, по който можеш да срещнеш двуличницата и отвратителното дете, селянката и пратеника, можеш да погалиш министерска котка и да се захласнеш по пясъчна Вселена…..Път, който свързва всички с невидимата нишка на Любовта, и по който можеш да вървиш и да разговаряш със звездите, ако искаш.


Книгите можете да намерите и в книжарница "Български книжници". И в книжарница "Светове":

Откъс от книгата „Париж - вечната симфония на човешкия дух”
"Цялото й същество като че ли се докосваше до онази далечна ивица, наречена хоризонт, където морето и небето стават едно. В това състояние обикновено забравяше коя е. Усещаше само принадлежността си към Вселената. Обществото с неговата врява, закони и суетност се загубваше някъде назад, на брега... И в стихията, и чистотата на морето, границите на материалното й тяло сякаш се заличаваха. И от нея самата оставаше само първичният й дух, онзи, който всеки един от нас е бил, преди да се върне от Астрала в материалния свят."

Откъс от книгата „Умират ли детските желания”
"Някой беше казал: "Там, където един път завършва, нов път започва..." Трябва да поискаш да го видиш, защото Пътят е там. И те чака. Събери сили и направи първата стъпка. И Пътят ще те поведе... Нищо никога не свършва. И Вселената и човешкият дух са вечни и безкрайни."