Пето издание на Националния конкурс за българска драматургия "Иван Радоев" - Плевен

Петото издание на Националния конкурс за българска драматургия "Иван Радоев" - Плевен започва да тече от 1.01. 2009 г.
Конкурсът е явен и в него се състезават драматургични текстове, които не са поставяни до провеждането му и не са участвали в други конкурси за драматургия.

Пиесите се изпращат в четири екземпляра на адрес:
5800, Плевен
ул. "Васил Левски" 155
ДКТ "Иван Радоев" - за конкурса.
Срок за изпращане до 28 февруари 2009 г.
Голямата награда в размер на 2000 лв и две поощрения по 500 лв (едното от които е за куклена пиеса) ще бъдат връчени на 31.03.2009 г. в ДКТ "Иван Радоев".
Справки на тел.: 064/83-14-06; 82-20-87.
Правилник за провеждане на конкурса за българска драматургия "Иван Радоев "

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Наградата за българска драматургия на името на големия български драматург и поет Иван Радоев има национален характер и се присъжда след провеждане на конкурс.
 • Присъждането на наградата за драматургия цели стимулиране създаването на нови, стойностни драматургични творби и популяризиране постиженията на новата българска драматургия .
 • Конкурсът се организира от Община Плевен и Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен, с подкрепата на Министерство на културата.
 • Конкурсът е национален и се провежда веднъж на две години .
 • Наградата се присъжда около 30 март (рождения ден на Иван Радоев). За целта в Драматично-куклен театър "Иван Радоев" се организира Тържествен спектакъл.
II . РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА :

1. За организирането и провеждането на конкурса се създава Организационен комитет в състав:

 • председател - кмета на гр. Плевен
 • секретар - директора на ДКТ "Иван Радоев" - Плевен
 • членове: - представител на Министерство на културата; представител на отдел "Култура" при Община Плевен; посочен от наследниците на Иван Радоев представител; театрален специалист, посочен от директора на ДКТ "Иван Радоев" - Плевен; представител от културната общественост на гр. Плевен
2. Организационният комитет :
 • обявява конкурса в централния и местен печат, в електронните медии и в БТА
 • гласува бюджета на конкурса за съответното му издание и приема отчета за изпълнението му
 • по предложение на директора на Драматично-куклен театър "Иван Радоев" определя състава на ръководеното от директора Оперативно бюро за организирането и провеждането на конкурса
 • определя състава на Журито от двама театрални критици и един писател - драматург. Членовете на Организационния комитет и на Оперативното бюро не могат да бъдат членове на Журито.
 • решава всички въпроси, нерегламентирани в настоящия правилник
3. Конкурсът е явен. В него могат да участват всички нови драматургични творби от български автори (включително и куклени пиеси), непоставяни на професионална сцена до приключването на конкурса, и които не са участвали в други конкурси за драматургия. Конкурсът се обявява през месец декември.

 • Членовете на Организационния комитет, Оперативното бюро и Журито не могат да участват в конкурса.
 • Пиесите се изпращат в Драматично - куклен театър " Иван Радоев " (5800, гр . Плевен , ул . " В. Левски" 155, Е - mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 15 февруари на съответната година .
 • Текстовете на пиесите се предоставят на членовете на Журито в срок, определен от Организационния комитет (конкретно за всяко издание на конкурса).
 • Членовете на Журито четат всички текстове самостоятелно и заседават в гр. Плевен един ден преди връчването на наградите.
 • Наградата за драматургия "Иван Радоев" се присъжда за конкретна драматургична творба. Стойността й е 2000 лв .
10. По преценка на Журито могат да бъдат присъдени до две специални награди по 500 лв., едната от които за млад драматург до 40 години, а другата за куклена пиеса. По преценка на Община - Плевен може да се присъди и една награда за плевенски автор в размер на 200 лв .

11. Драматично-куклен театър "Иван Радоев" придобива правата за поставяне на получилата наградата "Иван Радоев" драматургична творба .

12. Средствата за организацията и провеждането на конкурса се осигуряват от Община Плевен, Драматично-куклен театър "Иван Радоев" и от алтернативни източници на финансиране.

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на гр. Плевен.

Източник