Издателство Алтера

  • Издателство Алтера
Издателство Алтера съществува от 2005 година. Редакционната политика е фокусирана най-вече върху представяне на съвременна художествена литература – както българска, така и световна.
Адрес
Ул. „Христо Белчев“ 6, София,