Град: София

  Столична библиотека

  пл. Славейков 4,

  www.libsofia.bg

  Столичната библиотека е общодостъпна, с универсален профил на комплектуване. Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове; осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служб ...

  Категория:Библиотеки
  © 2016 e-bookBG.com. All Rights Reserved.