×

Внимание

Налична е версия 8.0.11 на разширение Akeeba Backup Core package, но изичскваната PHP версия е 7.2, докато вашият сървър работи с 5.6.40
Налична е версия 7.4.0.1 на разширение Akeeba Backup Core package, но изичскваната PHP версия е 7.1, докато вашият сървър работи с 5.6.40
Карта